Túi đựng giấy tờ khổ a5

 (hóa đơn, phiếu thu...)

#Baohokhau #bochokhau #biahokhau #chongrachhokhau #baohokhaugiasi #baohokhautphcm #chongthamhokhau

Xem ngay Clip giới thiệu vỏ bao sổ hộ khẩu, tạm trú, KT3...trên youtube

SẢN PHẨM LIÊN QUAN